Sejarah Nahdlatul Tujjar

 

Tantangan utama yang dihadapi oleh umat Islam di era modern ini ialah kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap pembangunan ekonomi ummat. Sehingga Ummat Islam secara umum mengalami kemunduran secara ekonomi, pengangguran dan kemiskinan menjadi dominan dikalangan ummat Islam, di sisi lain pula pembangunan prasarana dakwah dan agama seperti mushalla, masjid, madrasah atau pesantren  serta sarana ummat lainnya menjadi sulit terealisasi. Oleh karena itu Yayasan Nahdlatul Tujjar ini didirikan untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.

 

Yayasan Nahdlatul Tujjar yang didirikan oleh Dr. Suwandi, SE., M.Ec pada tahun 2018 ini merupakan lembaga dakwah di bidang ekoknomi, sosial dan kependidikan yang berupaya membangun dan membela ekonomi ummat melalui penciptaan kader-kader enterpreneur muslim yang mumpuni serta membangun korporasi-korporasi yang permanen dan berdayasaing dengan konsep Sosial Waqaf Corporation.

 

Yayasan ini bertujuan menyiapkan generasi umat Islam yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis berdasarkan al Quran dan al Sunnah. Untuk mencapai tujuan tersebut yayasan merekrut, mendidik, melatih dan membina para wurausaha baru dengan pemberdayaan ekonomi ummat melalui gerakan waqaf, zakat, infaq, hibah dan shadaqah serta kegiatan-kegiatan sosial.

 

Yayasan Nahdlatul Tujjar yang didirikan oleh Dr. Suwandi, SE., M.Ec merupakan lembaga yang mandiri berdiri diatas dan untuk semua golongan. Keberlangsungan lembaga ini menjadi tanggungjawab keturunan pendiri dan siapapun yang memiliki idealisme, cita-cita, dan keterpanggilan untuk memajukannya.